Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Započela provedba edukacije Poznavatelj engleskog jezika

 

Datum: 9.3.2020

Edukacija za Poznavatelja engleskog jezika započela je 9.3 2020. godine u Pučkom otvorenom učilištu Obris u Požegi. Pet polaznika savladati će program učenja engleskog jezika po stupnjevima za stupnjeve A1, A2 i B1 se sastoji od ukupno 420 sati (stupanj A1 se sastoji od 2 modula po 70 sati što je ukupno 140 sati, stupanj A2 se sastoji od 2 modula po 70 sati što je ukupno 140 sati te se stupanj B1 sastoji od dva modula po 70 sati što ukupno iznosi 140 sati). Polaznicama i njihovim predavačima želimo puno uspjeha u radu!

Projekt Znanje je in – educiraj se na naš način financiran je sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond.