Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Udruga Veličanka osnovana je 25.10.2006. godine, a djeluje na području promicanja razvoja socijalnog poduzetništva, održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te socijalnih djelatnosti. Udruga Veličanka od svog osnivanja 2006. godine sustavno djeluje na području promicanja kulture, povijesti, turizma veličkog kraja, unapređenja kvalitete života svih ciljanih skupina s posebnim naglaskom na skrb o osobama starije životne dobi kroz provođenje koncepta socijalnog poduzetništva te razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije i nemoćne osobe. Udruga djeluje već niz godina među najranjivijom populacijom, djelujući na humanitarnim osnovama. Udruga trenutno broji 40 članova svih dobnih skupina, najvećim dijelom s područja Požeško-slavonske županije, te drugih dijelova Hrvatske, a broj članova konstantno raste. Rad Udruge odvija se kroz redovnu djelatnost Udruge,te projekte te nacionalnu i međunarodnu suradnju i druge poslove s ciljem poboljšanja kvalitete rada i pružanja novih mogućnosti postojećim i budućim članovima Udruge,  proširenja aktivnosti i bolje promidžbe Udruge.

Udruga Veličanka svake godine u suradnji s Turističkom zajednicom općine Velika organizira manifestacije smotre folklora „Čuvajmo običaje zavičaja“ , „Vinkovo“ i manifestaciju „Najduži stol u Hrvata“ kojima se uz kulturno-umjetnički program stanovnicima Općine Velika i brojnim gostima omogućava uživanje u vinu i gastronomskim specijalitetima.

Ciljevi osnivanja Udruge, sukladno Statutu:

-          Promicanje kulture, povijesti, turizma veličkog kraja
-          Zaštita prirodnog okoliša te biljnih i životinjskih vrsta
-          Njegovanje i zaštita kulturne baštine
-          Potpora sportskim aktivnostima
-          Unaprjeđenje kvalitete života svih dobnih skupina kroz provođenje koncepta socijalnog poduzetništva
-          Razvoj suradnje i unapređenje odnosa s ostalim srodnim i drugim udrugama u Republici    Hrvatskoj i inozemstvu
-          Organizacija nastupa, priredbi, izložbi, predavanja i druženja, kao i drugih vrsta kulturnih sadržaja.

Vizija Udruge je uključenost ranjivih skupina, a posebno starijih osoba u sve segmente društvenog života zajednice provođenjem koncepta socijalnog poduzetništva.
Misija Udruge je stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju osoba starije životne dobi u društvenu zajednicu i  podizanje kvalitete njihova života kroz razvoj socijalnih djelatnosti.

2.2. Glavne zadaće Udruge

- okupljanje članova, njihovih obitelji i drugih osoba radi podizanja kvalitete življenja i unapređivanja njihovog društvenog položaja;
- skrb o pravima starijih osoba na području socijalno–zdravstvene zaštite;
- organiziranje i poticanje aktivnog odmora i rekreacije starijih osoba kroz priređivanje društvenih, zabavnih, kulturnih, športskih, rekreacijskih i drugih aktivnosti;
-aktivno pisanje projekata prema resornim ministarstvima, zakladama Republike Hrvatske, te međunarodnim tijelima i institucijama;
- suradnja sa srodnim udrugama, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i ostalima;
- vođenje popisa članstva te praćenje i analiza njihova stanja i potreba.