Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

 

 

 

Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe

 

U 2016. godini Udruga Veličanka započela je s provedbom projekta „Družimo se i starimo zajedno" organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  (u iznosu od 45.000,00 kn). Projekt se provodio  od 01. lipnja 2016. do 28.veljače  2017.godine.
Ostvareni rezultati:
1. Ostvarena je financijska podrška za provedbu organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe (zdravstveno i psihološko savjetovanje, kreativno humanitarne aktivnosti, sportsko rekreativne aktivnosti, te kulturno zabavne aktivnosti);
2. Putem organiziranih dnevnih aktivnosti povećana je razina socijalne uključenosti te unaprijeđena razina motiviranosti, znanja i vještina starijih osoba iz Općine Velika i susjednih naselja;
3. Sustavnim praćenjem provedbe projekata i pograma za starije osobe, zainteresiranosti te želja i potreba starijih i nemoćnih osoba unaprijeđene postojeće i omogućene nove usluge;
4. Osigurana bolja informiranost starijih osoba o njihovim pravima i mogućnostima njihova ostvarivanja kako bi se spriječila pojava manipulacija i prijevara te povećao stupanj njihove svjesnosti i njihova znanja o pravima koje imaju;
Udruga je prijavila projekt na natječaj raspisan za 2017/2018 godinu, te je u travnju 2017. godini obnovljena podrška financiranja aktivnosti dnevnog boravka za 2017./2018. godinu pod nazivom „Aktivna i sretna treća životna dob“ u iznosu od 49.557,00 kn.