Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

 

Udruzi Veličanka 14. studenog 2018. je odobrena prijava na natječaj za dodjelu institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva s ciljem razvoja i stabilizacije rada Udruge

 

Na temelju odredbi Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade i Odluke Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške udrugama u programskom području „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga“ koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (18_2_NOVI)“ Nacionalna zaklada isplatila Korisniku sredstava Udruzi Veličanka sredstva za 2019. godinu u iznosu od 128.520,00 kn za institucionalnu podršku sa svrhom podizanja razne održivosti Udruge te poticanje daljnjeg djelovanja s ciljem unaprijeđenja kvalitete rada s rokom izvršenja do kraja 2019. godine.
Dobivena sredstva Udruga namjenski troši te sredstva pridonose razvoju i stabilizaciji Udruge.

 

 

Nešto se dobro kuha – društveno poduzetništvo

 

„Nešto se dobro kuha“- naziv je projekta usmjerenog na poticanje društvenog poduzetništva u Udruzi Veličanka
U rujnu 2016. godine, udruga Veličanka aplicirala je projekt u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Poticanje društvenog poduzetništva“, Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. , Fond: Europski socijalni fond  , nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt udruge Veličanka „Nešto se dobro kuha“, u suradnji s Lokalnom razvojnom agencijom – Poduzetničkim centrom Garešnica i Općinom Velika dizajniran je s ciljem poticanja razvoja i poslovanja Udruge koja se želi baviti društvenim poduzetništvom. Projekt obuhvaća nabavu potrebne opreme te osposobljavanje 21 člana Udruge – nezaposlene osobe s invaliditetom, nezaposlene žene, mlade osobe bez radnog iskustva, kojim će steći osobne i radne vještine za vođenje Udruge po principu društvenog poduzetništva te za vođenje kuhinje za najpotrebitije. Projekt je odobren te je njegova provedba započela 01.06.2017. godine, a trajati će 12 mjeseci, do 31.05.2018. godine. Sama udruga osnovana je na principu društvenog poduzetništva. Provedbom ovog projekta, Udruga će upisati društveno poslovanje u svoje temeljne akte, te će svu stvorenu dobit/višak prihoda većim dijelom ulagati za dobrobit zajednice, kao što je i do sada bio slučaj i temelj poslovanja. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta su 665.761,37 kn.    
Nastavno na ovaj projekt, Udruga će u 2017. godini aplicirati nastavak projekta kroz 2. i 3. fazu, te bi kroz trogodišnje razdoblje cjelokupna projektna ideja bila u potpunosti realizirana, te bi Udruga djelovala kao društveno poduzeće.

 

Socijalne usluge – trogodišnji program

 

„Mali dar za veliku stvar“ – naziv je trogodišnjeg programa koji udruga Veličanka provodi od 01.06.2017. godine, a temelji se na pomoći socijalno ugroženim korisnicima kupnjom i dostavom osnovnih potrepština na mjesečnoj bazi, te radionicama prikladnog sadržaja s osnovnim ciljem poticanja stvaranja novih izvaninstitucionalnih usluga za stariju populaciju.
Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ( u iznosu od 155.000,00 kn godišnje). Prva godina projekta  provodi se od 01. lipnja 2017. do 31. svibnja  2018. godine.

 

Pomoć u kući

 

Udruga Veličanka od veljače 2017. godine provodi program Pomoć u kući uz financiranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Djelatnosti Programa usmjerene su na: obavljanje nabavke za domaćinstvo, pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice, pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju, prijevoz do liječnika i drugih ustanova, druženje i savjetovanje, psihosocijalna podrška, usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava.
Glavni ciljevi programa su širenje mreže socijalnih usluga  starijim i nemoćnim osobama te stvaranje preduvjeta za postizanje određenog stupnja neovisnog njihovog življenja uz istovremeno rješavanje problema dugotrajno nezaposlenih osoba na tržištu rada. Korisnicima se svaki mjesec pružaju usluge sukladne njihovim individualnim potrebama, a koje se odnose na obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti u njihovim kućanstvima i pomoć pri prevladavanju problema društvene izoliranosti.

 

Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe

 

U 2016. godini Udruga Veličanka započela je s provedbom projekta „Družimo se i starimo zajedno" organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  (u iznosu od 45.000,00 kn). Projekt se provodio  od 01. lipnja 2016. do 28.veljače  2017.godine.
Ostvareni rezultati:
1. Ostvarena je financijska podrška za provedbu organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe (zdravstveno i psihološko savjetovanje, kreativno humanitarne aktivnosti, sportsko rekreativne aktivnosti, te kulturno zabavne aktivnosti);
2. Putem organiziranih dnevnih aktivnosti povećana je razina socijalne uključenosti te unaprijeđena razina motiviranosti, znanja i vještina starijih osoba iz Općine Velika i susjednih naselja;
3. Sustavnim praćenjem provedbe projekata i pograma za starije osobe, zainteresiranosti te želja i potreba starijih i nemoćnih osoba unaprijeđene postojeće i omogućene nove usluge;
4. Osigurana bolja informiranost starijih osoba o njihovim pravima i mogućnostima njihova ostvarivanja kako bi se spriječila pojava manipulacija i prijevara te povećao stupanj njihove svjesnosti i njihova znanja o pravima koje imaju;
Udruga je prijavila projekt na natječaj raspisan za 2017/2018 godinu, te je u travnju 2017. godini obnovljena podrška financiranja aktivnosti dnevnog boravka za 2017./2018. godinu pod nazivom „Aktivna i sretna treća životna dob“ u iznosu od 49.557,00 kn.

 

 

Prijevoz starijih i nemoćnih osoba

 

“Dokažimo im da žive u 21. stoljeću" – naziv je projekta organiziranih aktivnosti prijevoza za starije osobe. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku politike ( u iznosu od 140.000,00 kn). Projekt se provodi  od 01. studenog 2016. do 31. listopada 2017.godine, uz mogućnost obnavljanja podrške za 2017./2018. godinu.
Ostvareni rezultati:
1.Ostvarena je financijska podrška za provedbu aktivnosti organiziranog prijevoza za starije osobe
2.Socijano osnažena starija populacija
3.Unaprijeđena kvaliteta života starijih osoba kroz aktivnosti prijevoza (nabavka namirnica, nabavka lijekova, posjet liječniku i slično)

 

 

Naš doprinos zajednici

 

Ova građanska inicijativa se temelji na potrebi stvaranja jedinstvenog zajedničkog mjesta za okupljanje  djece, mladih, odnosno cjelokupnih obitelji u malome mjestu Velika. Glavni cilj projekta je poboljšanje uređenja javne površine dječjeg igrališta te  poticanje djece na međusobno druženje i boravak cijele obitelji u prirodi. Kao trajna vrijednost ove građanske akcije i kao trajni rezultat projekta, postavljeno je 7 sjedećih klupa na jedinom dječjem igralištu u Velikoj. Građansku akciju udruge Veličanka pod nazivom Kad se vrijedne ruke slože, sve se može financirala je Zaklada Slagalica u sklopu natječaja Naš doprinos zajednici. Vrijednost projekta je 9.719,00 kn, a provodio se od 03. srpnja do 13. kolovoza 2017. godine.