Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

Održana početna konferencija projekta Zajedno možemo više! - faza III

 

Datum: 03.11.2022.

 

Udruga Veličanka dana 02.11.2022. organizirala je početnu konferenciju projekta "Zajedno možemo više - faza III" u Vatrogasnom domu u Brestovcu. Korisnik projekta je Udruga Veličanka iz Velike, a partneri na projektu su Općina Brestovac, Općina Čaglin, Centar za socijalnu skrb Požega i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega.

Ovo je još jedan u nizu projekata koji ima za cilj zapošljavanje žena pripadnica ciljnih skupina i poboljšanje kvalitete života za najmanje 180 krajnjih korisnika kroz prevenciju institucionalizacije, socijalnu uključenost i smanjenje rizika od siromaštva. Projekt je vrijedan 1.480.550,00 kn od kojih potpora EU iznosi 100%, od toga 85% ESF i 15% Državni proračun RH. Projekt traje od 14.09. 2022. do 14.05.2023. ili 8 mjeseci.