Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

Obilazak korisnika na području općine Čaglin i Brestovac

 

Datum: 10.02.2023.

 

Voditelj projekta Marko Raguž u sklopu projekta Zajedno možemo više! - faza III obilazi korisnike s područja Općine Čaglin i Brestovac kako bi upoznao sve krajnje korisnike koji su dio projekta i kako bi provjerio rad zaposlenica te zadovoljstvo korisnika s pružanjem usluga. Obilaskom terena voditelj projekta imao je priliku vidjeti u kakvoj je situaciji svaki od korisnika i kakva im vrsta usluge pomoći u kući treba. Korisnike koje je voditelj obišao zadovoljni su sa gerontodomaćicama te sa pruženim uslugama obzirom da su to osobe koje žive sami u svojim domaćinstvima daleko od centra svog mjesta te im je svaka pomoć druge osobe potrebna.
U prilogu se nalazi nekoliko fotografija.