Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Započele edukacije za gerontodomaćice i sobarice u sklopu projekta Zajedno možemo više!

 

16.04.2018.

U sklopu projekta "Zajedno možemo više!" 40 žena krenulo je na osposobljavanje za obavljanje poslova gerontodomaćice, a 10 za obavljanje poslova sobarice. Kroz obrazovanje i osposobljavanje unaprijediti će svoja znanja i vještine koja će im pomoći prilikom pružanja usluga i rada s korisnicima, ali i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada te stvoriti veće individualne mogućnosti budućih zapošljavanja u drugim područjima. Program osposobljavanja odgovara potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada te željama polaznica. Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene će steći uvjerenje o osposobljavanju.