Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Javna nabava u sklopu projekta "Zajedno možemo više"

 

13.6.2018.

Datum objave 13.06.2018.

Rok za dostavu ponuda 26.06.2018.

Predmet nabave su potrepštine za kućanstvo i osobnu higijenu za krajnje korisnike u okviru projekta "Zajedno možemo više!" ( Zaželi-program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05) sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.05.0046. 

U nastavku možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju. Ista se nalazi i na:

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/zajedno-mo-emo-vi-e-2/.

Dokumenti:

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o nabavi

Prilog 1-Ponudbeni list

Prilog 2 - Izjava o nepostojanju razloga isključenja

Prilog 3 - Troškovnik

Prilog 4-Prijedlog ugovora

Prilog 5-Izjava o prihvaćanju uvjeta

Prilog 6 - Izjava za rok isporuke

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

 

Dodano 02.07.2018.

Nakon završenog postupka javne nabave br.02/2018 objavljene 13.06.2018. u sklopu provedbe projekta „Zajedno možemo više!“ udruge Veličanka, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava „Zaželi-program zapošljavanja žena“, kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, donesena je Odluka o poništenju u predmetu nabave projekta ''Zajedno možemo više!''.

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Odluka o poništenju u predmetu nabave projekta ''Zajedno možemo više!''

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda