Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Udruga Veličanka sudjelovala na na početnoj konferenciji projekta LIPA – Lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju

 

27.09.2018.

27.09.2018. godine u maloj sali Hrvatske gospodarske komore županijske komore Požega s početkom u 10:00 sati održana je početna konferencija projekta LIPA – Lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju te skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije. Udruga Veličanka, kao članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, sudjelovala je na ovom važnom događaju.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije osnovano je 31. ožujka 2011. godine u okviru provedbe EU projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“, IV komponenta Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)  „Razvoj ljudskih potencijala“. Nastavak je rada Tematske radne skupine za razvoj ljudskih potencijala koja je od 4. svibnja 2006. djelovala u sklopu Regionalnog partnerskog odbora PSŽ. LPZ Požeško-slavonske županije je tijelo za pripremu i provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini. Članovi LPZ-a se bave prepoznavanjem problema, ideja i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja, odnosno tržišta rada. Članstvo je besplatno i članovi LPZ-a ne dobivaju nikakvu financijsku naknadu za svoj rad.