Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Podijeljeni paketi korisnicima u sklopu projekta „Zajedno možemo više!“

26.10.2018.

I ovaj mjesec podijeljeni su paketi sa higijenskim potrepštinama za 447 korisnika u sklopu projekta  „Zajedno možemo više!“. Zaposlenice projekta uspješno na dnevnoj bazi pružaju podršku i potporu korisnicima čime se ostvaruje doprinos socijalno najugroženijim skupinama društva, a to su naši korisnici.