Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Provedbeni sastanak u Zagrebu

 

06.02.2019.

 

Udruga Veličanka je sudjelovala na provedbenom sastanku u Zagrebu u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu Poziva "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina" . Cilj provedbenog sastanka bio je informirati korisnike bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. o pravilnom provođenju europskog projekta.
Na radionici su bili predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije i predstavnici korisnika (primatelja bespovratnih sredstava) kojima je odobrena potpora u 3. Odluci o financiranju projekata.
Nakon provedbenog sastanka  Udruga Veličanka počela je provedbu planiranih aktivnosti :
-prikupljanje sudionika za sudjelovanje u projektu
- naručeno je vozilo sa sedam sjedala za prijevoz polaznika na edukacije
- naručena su računala i ostala oprema za provedbu Edukacija za razvoj mekih vještina.