Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Javna nabava u sklopu projekta "Znanje je in – educiraj se na na način!"

 

Datum objave: 15.03.2019.

Rok za dostavu ponuda: 01.04.2019.

 

Predmet nabave je stručno osposobljavanje čijim završetkom osoba stječe zvanje te dobiva uvjerenje o osposobljavanju koju izdaje ustanova/učilište, a koje je takav program izobrazbe dobilo od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predmet nabave obuhvaća slijedeće izobrazbe:

1. Program osposobljavanja za voditelja ruralnog turizma

2. Program osposobljavanja za operatera na CNC stroju

3. Program osposobljavanja za soboslikara-ličioca

4. Program osposobljavanja za učenje engleskog jezika A1,A2,B1

5. Program osposobljavanja za učenje njemačkog jezika A1, A2

6. Program osposobljavanja za masera

7. Program osposobljavanja za slastičara

8. Program osposobljavanja za knjigovođu

9. Program osposobljavanja za dimnjačara

 

U nastavku možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju. Ista se nalazi i na:

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/znanje-je-in-educiraj-se-na-na-na-in/

Dokumenti:

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o nabavi

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-troškovnik

Prilog-3-Izjava-o-nepostojanju-razloga-isključenja

Prilog-4-Izjava-posjedovanju-prostora

Prilog-5-prijedlog-ugovora

----------------------------------------------------

Pitanja i odgovori

----------------------------------------------------

 

Dodano 01.04.2019.


Nakon završenog postupka javne nabave br.01/2019 objavljene 15.03.2019. u sklopu provedbe projekta „Znanje je in – educiraj se na naš način!“ udruge Veličanka, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, kojeg provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave projekta ''Znanje je in – educiraj se na naš način!''. 

U nastavku možete preuzeti Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Odluka o odabiru ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda