Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Sastanci u sklopu projekta „Zajedno možemo više!“

 

Datum: 18.04.2019.

 

Predsjednik Udruge Veličanka i u mjesecu travnju obilazi korisnike na terenu te se održavaju redoviti sastanci sa zaposlenicama u sklopu projekta „Zajedno možemo više!“. Na redovitim sastancima raspravlja se o provedbenim aktivnostima čime se dobiva uvid u stvarnu situaciju na terenu.