Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu

 

Datum: 24.6.2019

Dokumenti:

Zaključak revizije - 2018