Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Započela provedba edukacije za zanimanje MASER

 

Datum: 27.09.2019.

 

Edukacija za zanimanje maser započela je 27.rujna 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Obris u
Požegi. Polaznice projekta „Znanje je in – educiraj se na naš način! po završetku programa biti će
sposobni : prepoznati djelovanje masaže na pojedine organske sustave, prepoznati stanja u kojima
provodimo masažu kao i stanja u kojima je masaža kontraindicirana, pripremiti prostor za izvođenje
masaže, razlikovati tehnike klasične ručne masaže, komunicirati s korisnicima s posebnim potrebama,
provoditi masažu pojedinih dijelova i cijelog tijela, koristiti preparate (ulja, kreme) u masaži i mnoge
druge stvari. Program osposobljavanja traje ukupno 225 sati, od toga 61 sat teorijske nastave i 164
sata praktičnog dijela.
Polaznicama Brankici, Verici i Josipi kao i njihovim predavačima želimo puno uspjeha u radu!