Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


ZAŽELI – "Zajedno možemo više!" - podijeljeni paketi korisnicima za 10.mjesec

 

Datum: 22.10.2019

I ovaj mjesec podijeljeni su paketi sa higijenskim potrepštinama za 447 korisnika u sklopu projekta  „Zajedno možemo više!“. Zaposlenice projekta uspješno na dnevnoj bazi pružaju podršku i potporu korisnicima čime se ostvaruje doprinos socijalno najugroženijim skupinama društva, a to su naši korisnici. Također, uspješno odrađeni sastanci zaposlenica sa voditeljem i koordinatorom projekta.