Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

ZAŽELI – program zapošljavanja žena „Zajedno možemo više!– faza II“ - aktivnosti u listopadu

 

Datum: 27.10.2020

Listopad prolazi u aktivnosti educiranja - osposobljavanja ciljne skupine (zaposlenica).

Zaposlenice su podijeljene u 3 grupe programa osposobljavanja za poslove cvjećara/aranžera, za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te za uzgajivače povrća.

Svaki pojedini program sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela nastave. Svaki program educiranja prolazi vrlo dobro, ciljna skupina usvaja nova znanja i vještine te se polako pripremaju za rad sa korisnicima.