Europska unija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


 

Započelo Informatičko osposobljavanje starijih osoba

 

25.09.2017.

U sklopu projekta „Mali dar za veliku stvar“ (trogodišnjeg programa socijalnih usluga koji udruga Veličanka provodi od 01.06.2017. godine) , 25.09.2017.  započela je aktivnost Informatičkog opismenjavanja starijih osoba s ciljem smanjenja njihove socijalne isključenosti te povećanja njihovih računalnih vještina. Udruga je kroz projekt nabavila 5 prijenosnih računala koje su polaznicima radionica stavljeni na raspolaganje. Edukacija će se provoditi u 4 grupe, u svakoj grupi po 5 osoba, u trajanju od 5 radnih dana za svaku grupu. Udruga Veličanka poziva sve zainteresirane da se pridruže ovim edukacijama i ostalim brojnim aktivnostima koje se provode u  sklopu našeg djelovanja.